Kritik Kavşak

Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi

DERLEYEN(LER): 
Cem Akaş

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Bilimi
SAYFA SAYISI: 180
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 2015-06-19 00:00:00
ISBN: 9786055250515
FİYAT: 22 TL

Kritik Kavşak, parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasında nasıl bir tercih yapılması, öncelikle de bu terimlerin nasıl tanımlanması gerektiği konusundaki tartışmanın kuramsal, tarihsel ve normatif ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ortaya çıktı. Bu kitap, siyasal sistemlerin kişiler üzerine değil, kurumsal tanımlar üzerine kurulması gerektiğini gösteren; demokrasinin kurumsallaşması ve Türkiye’nin siyasal kültürünün bir parçası haline gelmesi için temsil mekanizmalarının yasama organı bağlamında daha doğru kurulması gerektiğini savunan; istikrar sağlamak için uygulanan sistem mühendisliğinin tam tersine istikrarsızlığa yol açabildiğini, gerçek istikrarınsa tüm güçlerin tek bir aktörde toplanmasıyla değil, adil ve özgürlükçü bir biçimde bölüştürülmesiyle sağlanabileceğini öne süren bir makaleler derlemesi.

İÇİNDEKİLER

Başkanlık Sisteminin Tehlikeleri 11
Juan J. Linz

Demokratik Sistemlerin Karşılaştırılması 31
Donald L. Horowitz

Siyasal Kültürün Merkeziliği 39
Seymour Martin Lipset

Bölünmüş Toplumlar için Anayasa Tasarımı 45
Arend Lijphart

Başkanlık Sisteminin Olası Tehlikeleri 61
Ergun Özbudun

Türkiye Demokrasisini Güçlendirecek Çözüm Başkanlık Sistemi mi? 77
Sabri Sayarı

Dönüm Noktasındaki Türkiye: Başkanlık mı, Parlamentarizm mi? 87
Serap Yazıcı

Halk Tarafından Seçilen Cumhurbaşkanı ve “Başkanlık” Sistemi–Türkiye Örneği 111
Adam Szymanski

Başkanlık mı, Parlamenter Sistem mi? 127
Üstün Ergüder

Türk-İslam İstisnacılığı 2015: Cumhuriyetten Sultanizme? 141
Ayşen Candaş

Alaturka Başkanlık Rejimi ve Türkiye’nin Otoriterlikle İmtihanı 153
Ersin Kalaycıoğlu

Türkiye’de Başkanlık Sistemine Kamuoyu Desteği 165
Selim Erdem Aytaç, Ali Çarkoğlu

BENZER KİTAPLAR

İnsanlar oy kullanıp kullanmamaya, protestolara katılıp katılmamaya nasıl karar verir? Seçmenleri sandıktan caydırmaya yönelik uygulamalar neden bazen geri teper? Göstericilere […]

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes, 70 TL

Ne Değişir ki?
Seçimlere ve Protestolara Katılımı Yeniden Düşünmek

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes,

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan, 70 TL

Medeni Cumhuriyet
Katılımcı Hayatın Sosyolojisi

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan,

Bankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 110 TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

SEPET
0