Kritik Kavşak

Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi

DERLEYEN(LER): 
Cem Akaş

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Bilimi
SAYFA SAYISI: 180
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: , Haziran 2015
ISBN: 9786055250515
FİYAT: 22 TL

Kritik Kavşak, parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasında nasıl bir tercih yapılması, öncelikle de bu terimlerin nasıl tanımlanması gerektiği konusundaki tartışmanın kuramsal, tarihsel ve normatif ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ortaya çıktı. Bu kitap, siyasal sistemlerin kişiler üzerine değil, kurumsal tanımlar üzerine kurulması gerektiğini gösteren; demokrasinin kurumsallaşması ve Türkiye’nin siyasal kültürünün bir parçası haline gelmesi için temsil mekanizmalarının yasama organı bağlamında daha doğru kurulması gerektiğini savunan; istikrar sağlamak için uygulanan sistem mühendisliğinin tam tersine istikrarsızlığa yol açabildiğini, gerçek istikrarınsa tüm güçlerin tek bir aktörde toplanmasıyla değil, adil ve özgürlükçü bir biçimde bölüştürülmesiyle sağlanabileceğini öne süren bir makaleler derlemesi.

İÇİNDEKİLER

Başkanlık Sisteminin Tehlikeleri 11
Juan J. Linz

Demokratik Sistemlerin Karşılaştırılması 31
Donald L. Horowitz

Siyasal Kültürün Merkeziliği 39
Seymour Martin Lipset

Bölünmüş Toplumlar için Anayasa Tasarımı 45
Arend Lijphart

Başkanlık Sisteminin Olası Tehlikeleri 61
Ergun Özbudun

Türkiye Demokrasisini Güçlendirecek Çözüm Başkanlık Sistemi mi? 77
Sabri Sayarı

Dönüm Noktasındaki Türkiye: Başkanlık mı, Parlamentarizm mi? 87
Serap Yazıcı

Halk Tarafından Seçilen Cumhurbaşkanı ve “Başkanlık” Sistemi–Türkiye Örneği 111
Adam Szymanski

Başkanlık mı, Parlamenter Sistem mi? 127
Üstün Ergüder

Türk-İslam İstisnacılığı 2015: Cumhuriyetten Sultanizme? 141
Ayşen Candaş

Alaturka Başkanlık Rejimi ve Türkiye’nin Otoriterlikle İmtihanı 153
Ersin Kalaycıoğlu

Türkiye’de Başkanlık Sistemine Kamuoyu Desteği 165
Selim Erdem Aytaç, Ali Çarkoğlu

BENZER KİTAPLAR

Kritik Kavşak, parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasında nasıl bir tercih yapılması, öncelikle de bu terimlerin nasıl tanımlanması gerektiği konusundaki tartışmanın […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 44TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

Kritik Kavşak, parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasında nasıl bir tercih yapılması, öncelikle de bu terimlerin nasıl tanımlanması gerektiği konusundaki tartışmanın […]

YAZAR(LAR) Immanuel Ness, 22TL

Güneyin İsyanı
Küresel İşçi Sınıfının Gelişi

YAZAR(LAR) Immanuel Ness,

Kritik Kavşak, parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasında nasıl bir tercih yapılması, öncelikle de bu terimlerin nasıl tanımlanması gerektiği konusundaki tartışmanın […]

YAZAR(LAR) Larbi Sadiki, 34TL

Arap Demokratikleşmesi
Demokrasi Olmadan Yapılan Seçimler

YAZAR(LAR) Larbi Sadiki,

SEPET
0