Kriz Bankacılığı

Küresel ve Finansal Krizlerde Banka Davranışları ve Dayanıklılık

YAZAR(LAR) :
Caner Bakır

ÇEVİREN: Pınar Gönen

DİL: Türkçe

KATEGORİ: İşletme - Ekonomi
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 228
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Haziran 2015
ISBN: 9786055250508
FİYAT: 26 TL

ABD gibi bazı gelişmiş piyasa ekonomilerinin bankacılık sistemleri küresel finansal krizin merkezinde yer alırken Avustralya gibi ülkelerdeki bankacılık sistemleri finansal krizden neden ve nasıl başarıyla çıktı?
Avustralya, Kanada ve Japonya bankaları küresel finansal kriz sırasında borçlanmada, kredi vermede, finansal işlemlerde ve yatırımda muhafazakar davranırken Amerika, Birleşik Krallık ve Almanya bankalarından bazıları neden aşırı risk aldı?

Kriz Bankacılığı, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin finansal ve bankacılık sistemindeki değişim ve gelişimi, tarihsel süreç içinde çok yönlü olarak irdeliyor. Bu çalışmanın bulguları, finansal kriz sonrası dönemde akademisyenler, bankacılar, düzenleyiciler ve siyasetçiler için büyük önem taşıyor.

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar 9
Teşekkür 11
Türkçe Çeviriye Önsöz ve Teşekkür 13

BİRİNCİ BÖLÜM 15
Banka Davranışları ve Kurumsal Değişimin Kaynakları: Yapılar, Kurumlar ve Aktörler Arasındaki Etkileşim

1.1 Giriş 15
1.2 YKA Modeli ve Banka Davranışları Tipolojisi 26
1.3 Yapısal Tamamlayıcılar 34
1.4 Kurumsal Tamamlayıcılar ve Aktör Seviyesinde Kolaylaştırıcı Koşullar 41
1.5 Kurumsal Değişim, Devamlılık ve Aktör Seviyesinde Kolaylaştırıcı Koşullar 48
1.6 Yöntem 51
1.7 Kitabın Bölümleri 54

İKİNCİ BÖLÜM 55
Kurumsal Teori ve Ulusal Finans Sistemlerinin Çeşitleri

2.1 Giriş 55
2.2 Kurumsal Teori 55
2.3 Kurumsal Değişim ve Kurumsal Siyasa Girişimciliği 61
2.4 Ulusal Finans Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi 63
2.5 Sonuç 71

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 73
Banka Davranışlarının Kaynakları ve Sonuçları

3.1 Giriş 73
3.2 Avustralya Bankacılık Sektörüne Karşılaştırmalı Bakış 73
3.3 Yapısal Tamamlayıcılar 81
3.4 Kurumsal Tamamlayıcılar ve Aktör Seviyesinde Kolaylaştırıcı Koşullar 99
3.5 Sonuç 123

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 127
Avustralya İhtiyati Düzenlemelerinin Ekonomi Politiği

4.1 Giriş 127
4.2 Wallis Döneminde Avustralya Finansal Hizmet Endüstrisinde Devlet Kapasitesi 129
4.3 Finansal Düzenlemelerde Kurumsal Değişim Çevresinde Birleşme ve Çatışma 130
4.4 “İkiz Tepeler” Fikri ve Kurumsal Siyasa Girişimciliği 133
4.5 Sonuç 141

BEŞİNCİ BÖLÜM 145
Avustralya Rekabet Düzenlemelerinin Ekonomi Politiği

5.1 Giriş 145
5.2 “Altı Taşıyıcı Kolon” Politikası 146
5.3 Mega Banka Birleşme Yönetmelikleri Konusunda Destek ve Çatışma 148
5.4 Birleşme Siyasasının Sonuçları 162
5.5 Avustralya’nın İstisnai Özelliğini Gösteren Kısa Bir Karşılaştırma 163
5.6 Sonuç 164

ALTINCI BÖLÜM 167
Sonuç

6.1 Avustralya, Kanada, Amerika, Britanya, Almanya ve Japonya’da Banka Davranışları ve Dayanıklılık 168
6.2 İhtiyati Düzenlemelerde/Denetlemelerde Kurumsal Değişim 175
6.3 Rekabet Düzenlemelerinde Kurumsal Devamlılık 176
6.4 Bulguların Değerlendirilmesi ve Çıkarımlar 177
6.5 Banka Davranışları İçin Bir Tipolojik Teori ve Kurumsal Değişim İçin YKA Modeli Oluşturmak 183
6.6 Kısıtlamalar ve Gelecekte Yapılacak Araştırmalar İçin Öneriler 186
6.7 Son Sözler 187

Notlar 189
Kaynakça 199
Dizin 223

BENZER KİTAPLAR

YAZAR(LAR) Michel de Vroey, 38TL

Keynes’ten Lucas ve Ötesine Makroiktisat Tarihi

YAZAR(LAR) Michel de Vroey,

Finansallaşma son otuz yılda politik ekonomi alanında ortaya çıkan en yeni kavramlardan biri. Rantiyenin üretken kapitaliste karşı zaferi olarak görülemeyeceği […]

YAZAR(LAR) Costas Lapavitsas, 36TL

Üretmeden Kâr Etmek
Finans Hepimizi Nasıl Sömürüyor

YAZAR(LAR) Costas Lapavitsas,

Son otuz yıl zarfında Çin’in ekonomisi hızla büyüdü ama kent merkezlerinin çevre niteliği ağır sanayi üretimi ve kömür tüketimi nedeniyle […]

YAZAR(LAR) Matthew Kahn, Siqi Zheng, 26TL

Pekin’de Mavi Bir Gökyüzü
Çin'in Büyüyen Ekonomisi ve Çevre Sorunları

YAZAR(LAR) Matthew Kahn, Siqi Zheng,

SEPET
0