Kutsal Sentez

Yunan ve Türk Milliyetçiliğine Dini Aşılamak

YAZAR(LAR) :
Ioannis N. Grigoriadis

ÇEVİREN: İdil Çetin

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Bilimi
Tarih
SAYFA SAYISI: 183
ÖLÇÜ: 15 x 21 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2014-11-01 00:00:00
ISBN: 9786055250386
FİYAT: 60 TL

Türkiye ve Yunanistan… Nasıl oldu da milli kimlik iki ülkede de dinle ilişkilendirildi? İoannis Grigoriadis, Kutsal Sentez: Yunan ve Türk Milliyetçiliğine Dini Aşılamak isimli çalışmasında bugüne kadar dikkatlerden kaçan bu çetin soruyu ele alıyor.

Türkiye ve Yunanistan… Nasıl oldu da milli kimlik iki ülkede de dinle ilişkilendirildi? İoannis Grigoriadis, Kutsal Sentez: Yunan ve Türk Milliyetçiliğine Dini Aşılamak isimli çalışmasında bugüne kadar dikkatlerden kaçan bu çetin soruyu ele alıyor. Seküler ve ilerici bir ideoloji olarak kusursuz bir Aydınlanma geçmişine sahip olan milliyetçiliğin; Ege’nin iki yakasında, farklı gerekçelerle, gelenekle ve mezhepçilikle nasıl ilişkilendirildiğine ve pekiştirildiğine dair bir analiz sunuyor. Eş zamanlı gerçekleşmemiş olsa da benzer toplumsal ve siyasal olaylarla koşullanan bu iki süreci karşılaştırarak, sekülarizmden din ve milliyetçiliği uzlaştıran bir senteze geçişi inceliyor. Yunanistan’daki Yunan-Hıristiyan Sentezi, ülkenin birbiriyle bağdaştırılamayacağı iddia edilen klasik ve ortaçağ mirasları arasında köprü kurma, aynı zamanda Osmanlı’nın Rum milletinden olabildiğince geniş bir parçayı yeni doğan Yunan ulusuna katma amaçlarını taşıyor. Türkiye’de ise, İslam, Cumhuriyet Türkiyesi’nin Osmanlı geçmişiyle bağlantısını kuran ve millet sistemindeki farklı etnik, dini ve kültürel grupları birleştiren bir kuvvet olarak görülüyor.

Günümüzde de varlığını sürdüren milliyetçilik/din eksenindeki bağlama canlı bir bakış açısı getiren kitap, Yunan-Hıristiyan sentezinden Türk-İslam sentezine doğru bir köprü kurarak verimli tartışmalar yaratacak nitelikte.

İÇİNDEKİLER

 • GİRİŞ
 • Din ve Milliyetçiliğe Dair Kuramsal Değerlendirmeler
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Din ve Yunan Milliyetçiliği: Çatışmadan Senteze
 • Adamantios Korais ve “Yunanistan”ın Canlandırılması
 • Kilise ve Yunan Bağımsızlık Savaşı
 • Yunan Ulus-Devleti ve İlhakçılık: Megali İdea
 • Hizipleşme ve Yunanistan Kilisesi’nin “Millileştirilmesi”
 • “Yunan-Hıristiyan Sentezi”
 • İki “Millileştirme” Örneği
 • Yunanistan, Ortodoks Hıristiyan Dini ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu
 • Karamanlılar ve “Türk Ortodoks Patrikhanesi” Anlaşmazlığı
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Din ve Türk Milliyetçiliği: Çatışmadan Senteze
 • Yusuf Akçura: Üç Tarz-ı Siyaset ve İslamın Rolü
 • Ziya Gökalp’in Uzlaştırma Girişimi: Türk Ulusu, Kültür ve İslam
 • Jön Türklerden Atatürk’e İslam ve Türk Ulusu
 • Türkiye Cumhuriyeti ve Ulus İnşası
 • Sünni İslamın Millileştirilmesi: Aydınlar Ocağı
 • 1980 Askeri Rejimi: Türk-İslam Sentezi’nin Benimsenmesi
 • İki Millileştirme Örneği
 • Türklüğün Tanımlanmasında Dinin Devamlılığı: Gagauz Meselesi
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Sonuç
 • “Kutsal Sentez”in Yeniden Değerlendirilmesi
 • Son Kuramsal Değerlendirmeler
 • Bugün “Kutsal Sentez”
 • EK I
 • Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da İmzalanan VI. Sözleşme
 • EK II
 • Lozan’da 24 Temmuz 1923’te İmzalanmış Barış Anlaşması’ndan, Boğazlar Rejimi ve Diğer Meselelere İlişkin Seçili Maddeler
 • Kaynakça
 • Dizin

BENZER KİTAPLAR

İnsanlar oy kullanıp kullanmamaya, protestolara katılıp katılmamaya nasıl karar verir? Seçmenleri sandıktan caydırmaya yönelik uygulamalar neden bazen geri teper? Göstericilere […]

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes, 70 TL

Ne Değişir ki?
Seçimlere ve Protestolara Katılımı Yeniden Düşünmek

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes,

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan, 70 TL

Medeni Cumhuriyet
Katılımcı Hayatın Sosyolojisi

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan,

Bankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 110 TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

SEPET
0