Lydia Arkeolojisi

Gyges'ten Büyük İskender'e

YAZAR(LAR) :
Christopher H. Roosevelt

ÇEVİREN: Hilal Gültekin Çatak

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Arkeoloji
SAYFA SAYISI: 378
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2017-03-03 00:00:00
ISBN: 9786059389334
FİYAT: 110 TL

Christopher H. Roosevelt, uzun soluklu ve kapsamlı bir araştırma sonucunda kaleme aldığı Gyges’ten Büyük İskender’e Lydia Arkeolojisi’nde, antikçağ Anadolu’sunda Doğu ile Batı arasındaki iktidar ilişkilerini anlamak açısından kilit önem taşıyan Lydia’nın bölgesel arkeolojisine dair genel bir resim çiziyor. Kitap, Lydia’nın yerleşme tarihi üzerine sistematik bir tartışma ve ardından bölgenin dört bir köşesindeki alanlarda sürdürülen çalışmalarda gün ışığına çıkarılan buluntuların yer aldığı bir katalog olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Bölgenin kadim başkenti Sardes’in arkeolojisine dair yepyeni bir sentez ve daha önce yayımlanmamış veriler sunan Roosevelt, arkeolojik ve tarihsel kayıtlar sınırlı olduğundan zor bir bölge olarak görülen Lydia’yı anlama yolunda taze bir bakış ortaya koyuyor. Gerçekleştirilen yüzey araştırmalarından, yerel müzelerdeki buluntuların stilistik analizlerinden, antik metinlerden ve çevresel araştırmalardan elde edilen verileri bir araya getiren kitap, Lydia coğrafyasına dair literatüre önemli bir katkı niteliğinde.

Christopher H. Roosevelt, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) direktörü.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 9
Şekil Listesi 13

BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş

Bölgesel Arkeoloji 24
Maddi Kültür ve Kültürel Değişim 27
Çalışmanın Kapsamı 29

İKİNCİ BÖLÜM
Kültürel ve Tarihsel Çerçeve

Lydialıların Kökenleri, Dili ve Erken Lydia Dönemi (8. Yüzyılın Sonlarına Kadar) 35
Biyolojik, Dilbilimsel ve Tarihsel Veriler 35
Erken Lydia Dönemine İlişkin Antik Kaynaklar 42
Arkeolojik Veriler 44
Orta Lydia Dönemi (7. Yüzyıl Başlarından 6. Yüzyıl Ortalarına Kadar) 46
Geç Lydia (Ya Da Akamenid) Dönemi (6. Yüzyıl Ortalarından 4. Yüzyıl Sonlarına Kadar) 51

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lydia’nın Coğrafyası ve Çevresi

Lydia’nın Doğal Çevresi 60
Merkezi Lydia: Mermnad Krallığı’nın Kalbi 60
Büyük Lydia’nın Sınır Bölgeleri 62
Dağlar 67
Nehirler ve Ovalar 69
Göller 72
Çalışma Kapsamına Giren Alanların Tanımı 73
Jeoloji 74
İklim ve Bitki Örtüsü 76
Kaynaklar 79
Tarım ve Hayvancılık 79
Tarım Bitkileri, Bağcılık ve Meyve Yetiştiriciliği 82
Besi Hayvanları ve Hayvansal Ürünler 84
Bölgeye Özgü Kaynaklar 85
Lydia Çevresinin Zenginliği ve Çeşitliliği 93

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sardes Yerleşmesi ve Toplumu

Sardes Coğrafyası Ve Yerleşmenin Gelişimi 95
Ana Kazı Alanları 98
Tarihsel Gelişim 100
Lydia Evleri Ve Domestik Ekonomi 103
Küçük Ölçekli Zanaat Üretimi ve Takas 109
Büyük Ölçekli Zanaat Üretimi ve Takas 113
Kraliyet Mekânları, İdari ve Kamusal Yapılar 117
Kültler ve Kült Alanları 120
Sardes ve Lydia Toplumu 127

BEŞİNCİ BÖLÜM
Merkezi ve Büyük Lydia’da İskân ve Toplum

Merkezi Lydia, Sardes’in Yakın Hinterlandı 135
Merkezi Lydia’da Yerleşme ve Diğer Faaliyetlere İlişkin Kanıtlar 136
Merkezi Lydia’da Bin Tepe, Tümülüs Grupları ve Yerleşme Alanları 142
Merkezi Lydia’daki Yerleşme Örüntülerinde Görülen Diyakronik Değişimler 144
Büyük Lydia, Sardes’in Uzak Hinterlandı 146
Büyük Lydia’da Yerleşme ve Diğer Faaliyetlere İlişkin Kanıtlar 146
Büyük Lydia’daki Tümülüs Grupları 147
Büyük Lydia’daki Yerleşme Örüntülerinde Görülen Diyakronik Değişimler 152
Yerleşme Yapısı ve Mülk Arazileri 155
Yerleşme Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler 160
Geçim Ekonomisi ve İletişim 160
Bölgesel Kontrol 162
Kaynak Denetimi ve Temini 167
Kutsal Çevreler ve Kült Alanları 169
Lydia’daki Yerleşme Örüntüleri ve Bölgesel Etkileşim 179

ALTINCI BÖLÜM
Ölü Gömme ve Toplum

Bölgesel Mezar Tipleri 186
Çukur Mezarlar 186
Lahit Mezarlar 187
Oda Mezarlar 189
Mezar İşaretleri ve Mezar Betimleri 205
Fallik İşaretler 206
Sembolik Kapı Stelleri 207
Yazıtlı ve Yazıtsız Anthemion Tipi Steller 208
Figürlü Steller 211
Ziyafetler 211
Oturan Kadın Figürleri 213
Ayakta Duran Figürler 214
Atlı Figürler, Hayvan Figürlü Frizler, Av ve Savaş Sahneleri 217
Bağımsız Heykeller (Aslan ve Aslan-Grifon Betimleri) 219
Diğer Mezar Betimleri 227
Genel Değerlendirme 231
Mezar Buluntuları ve Cenaze Törenleri 232
Ölü Gömme ve Lydia Toplumu 240

YEDİNCİ BÖLÜM
Sonuçlar: Sardes ve Dışında Devamlılık ve Değişim

Maddi Kalıntılardaki Gelişimler 244
Devamlılık ve Değişim Üzerine Maddi ve Tarihi Bir Sentez 249
Erken ve Orta Lydia Dönemleri 250
Geç Lydia Dönemi 253
Sardes ve Dışında Pers Varlığı ve Persleşme Olgusu 258
Son Düşünceler ve Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler 262
Katalog: Merkezi ve Büyük Lydia’da Gün Işığına Çıkarılan
Buluntu ve Yerleşmeler 265

Kaynakça 329
Dizin 365

BENZER KİTAPLAR

Anadolu’da John Garstang’ın Ayak İzleri İngiliz arkeolog Prof. John Garstang’in Türkiye ve yakın doğudaki arkeolojik çalışmalarının uluslararası katkılarını anlatmayı amaçlamaktadır. […]

YAZAR(LAR) Alan M. Greaves, Bob Miller, Bülent Genç, 400 TL

Anadolu’da John Garstang’ın Ayak İzleri

YAZAR(LAR) Alan M. Greaves, Bob Miller, Bülent Genç,

Londra Üniversitesi Courtauld Enstitüsü dekanı Prof. Dr. Antony Eastmond’ın editörlüğünü üstlendiği kitap, Bizans İmparatorluğu’nun gücünün azaldığı dönemde, başkent İstanbul ile […]

YAZAR(LAR) Annika Asp-Talwar, Antony Eastmond, Barbara Roggema, 92,59 TL

Bizans’ın Öteki İmparatorluğu
Trabzon

YAZAR(LAR) Annika Asp-Talwar, Antony Eastmond, Barbara Roggema,

Devşirme malzeme (spolia) çalışmaları üzerine en yeni araştırmalardan ortaya çıkan bu yayın ve içerisindeki makaleler, yüzyıllar boyunca Anadolu’da meydana gelmiş […]

YAZAR(LAR) Alessandra Guiglia, C. Barsanti, Elena Papastavrou, 92,59 TL

Devşirme Malzemenin (Spolia) Yeniden Doğuşu
Antikçağ’dan Osmanlı’ya Anadolu’da Objelerin, Materyallerin ve Mekânların Sonraki Yaşamları

YAZAR(LAR) Alessandra Guiglia, C. Barsanti, Elena Papastavrou,

SEPET
0