Milada Dönüş

Ulus Devletten Devlet-Ulusa Türk ve Kürt Meselesinin Üç İkilemi

YAZAR(LAR) :
Murat Somer

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 455
ÖLÇÜ: 16.5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2015-02-01 00:00:00
ISBN: 9786055250430
FİYAT: 150 TL

Kürt (ve Türk) meselesinde bir milada dönüş yaşanıyor. Kürt sorununun kökleri, 1918-1926 yılları arasındaki gelişmelerde ve alınan politik kararlarda yatıyor. O yıllardaki şartlar ve yanıtlanması gereken temel sorular, bugünkülere çok benziyor.” Bu kez daha iyi yanıtlar verilebilecek mi? Murat Somer, bu soruya farklı bir yerden bakarak yoldaki engellere ışık tutuyor ve çözümler geliştiriyor. Somer’e göre, sorunun kaynağındaki ikilemlere ulaşmak için Kürtlerden çok Türklere ve Ortadoğu’ya bakmak gerekiyor. Bu sorunu kuruluş döneminden günümüze kadar inceleyen Somer, Türk ve Kürt meselesinin temelinde üç ikilem yattığı sonucuna varıyor: ayrılıkçılık potansiyelinin bertaraf edilememesinden kaynaklanan dış güvensizlik ikilemi, siyasal aktörlerin ideoloji veya iktidar mücadelelerinden doğan elit işbirliği ikilemi ve hem Kürtlerin görülmek ve eşitlik taleplerini karşılayabilen hem de toplumun ortak kimlik ihtiyacını tatmin eden bir kimlik gereksiniminde ortaya çıkan ortak kimlik ikilemi. Kitap, bu ikilemleri aşmak için uyumlu ortak kimlikler ve devlet-ulus gibi kavramları ve somut çözüm önerilerini sunuyor.

2015 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü sahibi Milada Dönüş sadece sosyal bilim veya siyaset bilimi alanlarında çalışanların değil, Türklerle Kürtlerin ne yöne gittiklerini merak eden herkesin ilgisini çekecek bir kitap.

“Murat Somer her gün değişip yeni biçimler alan Kürt sorununu sağlam bir kuramsal çerçeveye oturtup tarihsel bir açıdan inceliyor. Bu çalışmasıyla Somer hem Türkiye’deki toplum bilimi birikimine katkı yapıyor, hem bu karmaşık sorunu anlamamıza yardım ediyor hem de çözüme yönelik pratik öneriler getiriyor. Bu üç başarıdan herhangi bir tanesi tek başına bu kitabın çok önemli bir yayın olmasına yeterdi. Milada Dönüş bu her üç alanda yaptığı değerli katkılarla ve özgün kaynaklara dayanan araştırmasıyla etkisi uzun yıllar sürecek çok önemli bir kitap.”

Reşat Kasaba
Stanley D. Golub Chair of International Studies
Jackson School of international Studies
University of Washington, Seattle

İÇİNDEKİLER

Önsöz: Neden Milada Dönüş ve Bu Kitap?

Teşekkür

Sunuş: Kürt Meselesinde Paylaşılamayan Ne?

Ulus, Millet, Ulus-Devlet ve Devlet-Ulus

Kürt Sorunu Neden Doğdu?: Osmanlı Modernleşmesi, Yeni Türkiye’nin Kuruluşu ve Standart Öyküler

1990’larda Değişen Bağlam: Üçlü İkilemi Çözme Fırsatları ve Riskler

2000’li Yıllardaki Açılımlar Neden Yeterince Başarılı Olmadı?

Kürt Sorununda Düşünsel Zaaflar

Sonuç: Kapalı bir toplumda iki karşıt kimlikle ayrışmak mı, açık bir toplumda çoğul ortak kimliklerle bütünleşmek mi?

Sonsöz: Duvardaki Yazıyı Görmek

Kaynakça

Dizin

BENZER KİTAPLAR

İnsanlar oy kullanıp kullanmamaya, protestolara katılıp katılmamaya nasıl karar verir? Seçmenleri sandıktan caydırmaya yönelik uygulamalar neden bazen geri teper? Göstericilere […]

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes, 70 TL

Ne Değişir ki?
Seçimlere ve Protestolara Katılımı Yeniden Düşünmek

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes,

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan, 70 TL

Medeni Cumhuriyet
Katılımcı Hayatın Sosyolojisi

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan,

Bankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 110 TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

SEPET
0