Moğol Fethinden Sonra Anadolu’nun Yeniden İnşası

Rum Diyarında İslami Mimari, 1240-1330

YAZAR(LAR) :
Patricia Blessing

ÇEVİREN: Merve Özkılıç

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Mimarlık
Tarih
SAYFA SAYISI: 296
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 2. Baskı ,2020-11-01 00:00:00
ISBN: 9786052116555
FİYAT: 110 TL

1243’teki Moğol fethinin ardından Anadolu’da İslami mimari alanında yaşanan gelişmeleri ele alan Moğol Fethinden Sonra Anadolu’nun Yeniden İnşası, bu dönemde gerçekleşen karmaşık yönetim değişimlerinin, nüfus hareketlerinin ve kültürel dönüşümlerin mimariyi ne yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

Bu dönemde inşa edilen anıtlar birçok amaca hizmet etmiştir: Camiler ibadet ve toplanma yeridir, medreseler İslam hukuku ve ilahiyat eğitimi merkezleridir, kervansaraylar tüccarlar ile seyyahlar açısından ticaret yollarını güvenli hale getirmiştir. Anıtlara ilişkin ayrıntılı gözlemler yapan Patricia Blessing’in çalışması, mimariyi çok katmanlı bir yaklaşımla ele alıyor. Anıtlarda bulunan Arapça, Farsça ve Türkçe yazılı kaynaklardan ve tarihsel fotoğraflardan faydalanan Blessing, bu sınır bölgesinin karmaşıklığını yansıtan Ortaçağ Anadolu’su İslami mimarisinin bir resmini çiziyor.

Yeni banilerin ortaya çıktığı, zanaatkârların komşu bölgelere göç ettiği ve yerel malzemelerin belirli bölgelerin simgesi niteliğindeki tasarımları dönüştürdüğü dönemi taze bir bakış açısıyla ele alan Moğol Fethinden Sonra Anadolu’nun Yeniden İnşası, mimari, tarih ve dinin iç içe geçen anlatımlarından beslenerek, Ortaçağ Ortadoğu’sunun karmaşık yerel, bölgesel ve bölgelerarası sınır kültürü hakkında kapsamlı bir yaklaşım sunuyor.

İÇİNDEKİLER

Şekil ve Haritalar
Teşekkür
Kısaltmalar listesi 
Transkripsiyon üzerine 

GİRİŞ
Rum Diyarına Farklı Bir Çerçeveden Bakmak

BİRİNCİ BÖLÜM
Saray Himayesinden Yoksun Bir Başkent: Konya (1240-1280)

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Başkenti: Sivas’ta Üç Medrese (1271-1272)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlhanlı Sınırında: Erzurum (1280-1320)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tarihsel Bir Dönemeçte Üç Küçük Kent: Tokat, Amasya, Ankara (1280-1330)

SONSÖZ
Moğol İdaresindeki Anadolu’nun Yeni Sınırı
Kaynakça
Dizin

BENZER KİTAPLAR

Modern kentleşme sürecinde, endüstri öncesi dönemin insan odaklı tasarım ilkeleri, işyeri-konut bağlantıları, üretim-ulaşım teknolojileri, toplumsal yaşam ritmi korunamamış, mekân kalitesi […]

YAZAR(LAR) Jan Gehl, 120 TL

İnsan İçin Kentler

YAZAR(LAR) Jan Gehl,

19. yüzyıldan bugüne bazen ütopik, bazen tuhaf ama genelde tartışmalı birçok tasarım fikri kademeli olarak benimsendi ve Dubai’den Tokyo’ya, Londra’dan […]

YAZAR(LAR) Wade Graham, 95 TL

Rüya Şehirler
Dünyayı Şekillendiren Yedi Tasarım Fikri

YAZAR(LAR) Wade Graham,

Uzman bir tasarımcının kendine has düşünme biçimi ve yıllar içinde edindiği deneyim, bugünün toplumunda karşımıza çıkan karmaşık sorunlara ışık tutabilir […]

YAZAR(LAR) Kees Dorst, 90 TL

Yenilikçi Çerçeve
Tasarımın Getirdiği Yeni Düşünce Biçimleri

YAZAR(LAR) Kees Dorst,

SEPET
0