Sanat Dünyasının Senaryoları

YAZAR(LAR) :
Burak Delier

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sanat
SAYFA SAYISI: 195
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. baskı ,2016-03-22 00:00:00
ISBN: 9786055250874
FİYAT: 80 TL

Sanat Dünyasının Senaryoları, Burak Delier’in 2005-2014 yılları arasın­da kaleme aldığı yazıları ve kendi işleri üzerine yaptığı söyleşileri kapsıyor. Delier’in sanat ve siyaset ilişkisini somut örnek ve durumlar içinden ele al­mak amacıyla yürüttüğü tartışma, sorunlara yanıtlar üretmekten çok, be­lirli bağlamlarda etkinleşen sanatsal, eleştirel, siyasal konuşma edimlerinin biçim ve siyasetlerini sorgulamayı hedefliyor.

Yürüttüğü tartışmada Türkiye’de ve dünyadaki boykot çağrılarına ve bu çağrıların ortaya çıkardığı politik ve etik söyleme odaklanan Delier, bu boykot çağrılarında ortaya çıkan dilin bizi inandırmak istediği “sanat kapi­talizme karşı” anlatısının, temelde bir kazan-kazan senaryosu olarak işle­diğini öne sürüyor. Oyunun bir tarafta “kötü neoliberal kapitalizm”, diğer tarafta “iyicil aktivist sanat” olarak kurgulanmasının handikaplarına dik­kat çektiği yazıları kitabın temel metinlerini oluşturuyor. Boykot ve grev taktiklerinin tartışıldığı bu temel metinlerin yanı sıra, Afrika asıllı İtalyan futbolcu Mario Balotelli’den, sıradışı tasarımlı savaş uçağı X-29’a, kolektif bir otosansür vakasının analizinden sanat fuarı okumalarına kadar geniş bir kültürel alanda farklı direniş yöntemlerinin izi sürülüyor.

Yıldız Üniversitesi Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı’nda Sanatta Yeterli­liğini (2013) tamamlayan Burak Delier halen Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmakta. 2014 yılında, Londra’nın önemli sanat kurumlarından İniva’nın (Institute of Interna­tional Visual Arts) Komisyon ve Sergi Fonu’nuyla “Özgürlüğün Senar­yosu Yoktur.” başlıklı kişisel sergisini açan sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında “İstanbul: Tutku, Neşe, Öfke” (Maxxi, Roma 2016), “Sen, Ben ve Aramız­daki Her Şey” (Spatiu İntact, Cluj 2015), “Uluslararası Sanatçı Filmleri” (Whitechappel Gallery ve İstanbul Modern 2015), “Formun Huzursuz­luğu” (Viyana 2013), “Ne Kadar Faşizm?” (BAK, Utrecht 2012), 2008 ve 2010’da Taipei Bienalleri, 10. İstanbul Bienali (2007), “Serbest Vuruş” (İs­tanbul 2005) gibi birçok sergiye katıldı.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 7

Sanat Dünyasının Senaryoları 15
Başka Bir Otosansür Mümkün! 25
Güzel, Genç, Siyah, Harcanmış Yetenek Balotelli’nin
Kaçan Golü Üzerine 37
Gör Dediğimi Gör, Ama Kanma! 43
Yöntem Olarak Çelişki:
Çelişkilerin Sanatlığı ve Sanatın Çelişkisi Üzerine 49
Bir Otosansür Vakası: Muhafız 61
Sanat Bir Parrhesia Arzusu Değilse Nedir? 75
Devrim Yapılmaz, Devrim Olunur’un Romanı: Tercüman 87
Aracıların Değişen Konumu ve Hoşnutsuzlukları 95
Karşı Güç Olarak Sanat
(Bazı Notlar) 107
Queer Değil, Queer’leşme ve Queer’leştirme 119
Sanatta İrticai Faaliyet 125
GAR 135
20900’ler 147
Kırmızı Benekler 153
Söyleşiler 159
Özgürlüğün Senaryosu Yoktur 159
Parkalinç: Bir Ürünün Hikâyesi 165
Eleştiri, Sanatın Mutluluk Vaadini Bu Dünyayla Uzlaşmaya Hazır
Ruhlara Bırakan Bir Tavırdır… 179

Dizin 193

BENZER KİTAPLAR

Sanat ve bilim, uzlaşmaz biçimde birbirinden ayrılmış mıdır, yoksa ortak bir zemin bulabilirler mi? Sanata da derin ilgisi olan Nobel […]

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel, 80 TL

Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik
İki Kültür Arasında Köprü Kurmak

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel,

Düşünceler bir bağlamdan diğerine göçerken “yenilik” yaratılır ve sınırlar yeni baştan çizilir. Boris Groys, değerliyi değersizden, kültürü dünyeviden ayıran bu […]

YAZAR(LAR) Boris Groys, 90 TL

Yeni Üzerine
Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

YAZAR(LAR) Boris Groys,

Reklamların, televizyonun ve sosyal medyanın ürettiği, ardı arkası kesilmeyen bir enformasyon ve görüntü akışının içinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Her birimiz, […]

YAZAR(LAR) Nato Thompson, 80 TL

İktidarı Görmek
21. Yüzyılda Sanat ve Aktivizm

YAZAR(LAR) Nato Thompson,

SEPET
0