Ütopya/Distopya

Tarihsel Olasılığın Koşulları

DERLEYEN(LER): 
Michael D. Gordin
Helen Tilley
Gyan Prakash

ÇEVİREN: Esma Kartal
Ayşegül Turan
Cem Kayalıgil

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Tarih
SAYFA SAYISI: 316
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Ocak 2018
ISBN: 9786059389822
FİYAT: 42 TL

Ütopya/Distopya, kusursuzca planlanmış ve yararlı olanın (ütopya), kusursuzca planlanmış ve adaletsiz olanın (distopya) ve kusursuzca plansız olanın (kaos) oluşturduğu üç kutbun çerçevesinde kalan alanı inceliyor.

Ütopya ve distopya kavramlarına tarihsel bir ilgi gösterildiğini söylemek mümkün. Bu kitap, bu kavramlara taze bir bakış getirmeyi hedefliyor. Geleceği bütün yönleriyle kurgulamak gibi iddialı bir programın çerçevesinden çıkarılan ütopya ve distopya, tarihselliği olan kategoriler olarak konumlandırılıyor. Zaman içinde bireylerin ve toplulukların ütopik gelecek kurgularını, bugünü değerlendirmenin bir yolu olarak nasıl kullandığını inceliyor. Ütopya ve distopyanın, olumlu veya olumsuz sonuçları olan iddialı toplum mühendisliği planları olarak değil, tasavvur biçimleri olarak, radikal değişime yönelik yaklaşımlar olarak ele alınmasını öneriyor.

Ütopya/Distopya’yı oluşturan makaleler, 1850’lerin Güney Afrika’sından 1900’lerin Orta Avrupa’sının yitmiş masumiyetine, 1930’ların Stalin Rusya’sından 1950’lerin barışçıl atom enerjisi söylemlerine, modernist şehircilik anlayışından tüketim ütopyasına dek uzanan geniş bir yelpazeyi tarıyor.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 7
Mekân ve Zamanın Ötesinde Ütopya ve Distopya
Michael D. Gordin, Helen Tilley, Gyan Prakash

BİRİNCİ KISIM
Anima

BİRİNCİ BÖLÜM 25
Bir Yöntem Olarak Ütopya ya da Gelecek Tasarrufları
Fredric Jameson

İKİNCİ BÖLÜM 49
Okuryazarlık ve Gelecekçilik: 19. Yüzyıl Güney Afrika Sınırında Binyılcı Hayal
Jennifer Wenzel

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 71
Küreselleştirilmiş Burjuva Kategorileri: Hindistan’daki Tarihi Belgelerin Ütopyacı ve Gerçek Yaşamları
Dipesh Chakrabarty

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 91
Çalışan Telefonlar Ütopyası: Rodezya’nın Bağımsızlığı ve Irkın Sömürgeci Rejime Son Verilmesindeki Yeri
Luise White

BEŞİNCİ BÖLÜM 109
Hidrokarbon Ütopyası
Timothy Mitchell

İKİNCİ KISIM
Yapıntı

ALTINCI BÖLÜM 135
Tekno-Ütopyacı Düşler, Tekno-Siyasal Gerçeklikler: Barışçıl Atom Arzusunu Eğitmek
John Krige

YEDİNCİ BÖLÜM 155
Kozmopolitlik, Avangard ve Orta Avrupa’nın Kaybedilmiş Masumiyeti Üzerine
Marci Shore

SEKİZİNCİ BÖLÜM 175
Olanaklının Esintisi: Gündelik Ütopyacılık ve Modernist Şehircilikte Sokak
David Pinter

DOKUZUNCU BÖLÜM 197
Terör Çağında Stalinci İtirafnameler: Leningrad’ın Komünist Üniversitelerinde Mesihçi Dönem
Igal Halfin

ONUNCU BÖLÜM 215
Dalit Siyasetinin Heterotopyaları: Özne-oluş ve Tüketim Ütopyası
Aditya Nigam

Notlar 241
Katkıda Bulunanlar 305
Dizin 309

BENZER KİTAPLAR

İmparatorluğun Öteki Yüzleri, yüzyıllar öncesinin mahkeme kayıtlarını temel alarak, geniş imparatorluk topraklarında ve uzun bir zaman aralığında “sahnenin dışında kalmış” […]

DERLEYEN(LER) Fırat Yaşa,

32TL

İmparatorluğun Öteki Yüzleri
Toplumsal Hiyerarşi ve Düzen Karşısında Sıradan Hayatlar

DERLEYEN(LER) Fırat Yaşa,

Bilimsel akla duyulan saygıya rağmen, insanlar efsanelere hâlâ uzak ataları kadar meraklı. Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar, Cennet Bahçesi’nin yasak […]

YAZAR(LAR) Peter Conrad, 28TL

Mitomani
Apple'dan IŞİD'e Günümüzün Masalları

YAZAR(LAR) Peter Conrad,

YAZAR(LAR) Joel Beinin, 32TL

Modern Ortadoğu’da İşçiler ve Çiftçiler
Türkçe baskıya önsözle!

YAZAR(LAR) Joel Beinin,

SEPET
0