Vampirin Öpücüğü, Âşığın Kanı

Türkiye'de 1980 Sonrası Popüler Roman

YAZAR(LAR) :
Veli Uğur

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Edebiyat Eleştirisi
SAYFA SAYISI: 342
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 2. Baskı ,2018-02-07 00:00:00
ISBN: 9786052116203
FİYAT: 95 TL

Belirli formüllere, basmakalıp kahramanlara ve olaylara dayanan seri üretim popüler romanlar, yaygın olarak tüketilmelerine rağmen edebiyat kanonu dışında görülürler. Popüler romana yönelik akademik ilgi de sınırlıdır. Bu noktadan yola çıkan Veli Uğur, Vampirin Öpücüğü, Âşığın Kanı’nda yerli popüler romanlar üzerine genel bir tasnif çalışması yapıyor. Popüler romanın tüm türlerinde bir ilerleme kaydedilen 1980 sonrasına odaklanan Uğur, tasnifini aşk romanları, hidayet romanları, bilimkurgu romanları, polisiyeler, casus romanları, fantastik romanlar, korku romanları, siyasal kurgular ve tarihi romanlar altında yapıyor. Her türü ve türün  alt kategorilerini temsilen incelediği eserlerle popüler romanların özelliklerini belirliyor.

Vampirin Öpücüğü, Âşığın Kanı, popüler romanı bir araştırma alanı olarak kültürel çalışmalardan siyaset bilimine farklı disiplinler içinde değerlendirebilecek araştırmacılar için faydalı bir kaynak.

Güncellenmiş 2. Baskı!

Veli Uğur, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Bölümü’nde yardımcı doçent.

İÇİNDEKİLER

İkinci Baskıya Önsöz 11
Önsöz 13
Giriş 15

BİRİNCİ BÖLÜM 37
Popüler Romanın Doğuşu ve 1980’e Kadar Olan Gelişimi

İKİNCİ BÖLÜM 47
1980 Sonrasında Türk Edebiyatının Durumu ve Popüler Roman

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 53
Aşk (Olsun) Romanları

Zevkli Günahlar: Cinsellik 53
Nerede O Eski Günler? 62
Okumuş Kadınlar 66
Aşk Romanlarının Adsızları 73
İslami Aşk Romanları: Romantik-Melankolik Gençler 73
Dindar Âşıklar 74
Yeni Muhafazakârlık 80
Dini Romantizm 82

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 87
Ayyaş Çağdaşlar, Huzurlu Dindarlar: Hidayet Romanları

Arayış İçindeki İnsanlar 90
Kefenin Cebi Yok! Din ve Maddi Zenginlik 91
İçki, Fuhuş, Güzellik Yarışması = Batılı Yaşam 93
Türbanlı İsyan: Gerçek, İdeal Müslümanlık 97
Müslümanların Ezilmesi 101
Flörtsüzlük Özlemi: Günlük Yaşam ve Din 105
Hidayet Romanlarında Sosyal Sorunlar 107
Köylülerin Hidayeti 111
Köye Esen Garp Rüzgârları 112

BEŞİNCİ BÖLÜM 119
Bilimkurgu ya da İlimkurgu

Büyük Savaş Sonrasını Anlatan Bilimkurgu 119
Saf Bilimkurgu 122
Komünist “Alien”lar: Yabancı Yaratıklarla Mücadele 129
Sosyal Bilimkurgu 135
Antropolojik Bilimkurgu 138
Distopik Bilimkurgu 141
Biyopunk 144

ALTINCI BÖLÜM 147
Vampirler, Çocuklar, Savaşçılar: Fantastik Romanlar

Birincil Dünyayı Merkeze Alan Fantastik Romanlar 149
İkincil Dünyayı Anlatan Fantastik Romanlar 160

YEDİNCİ BÖLÜM 171
Kanun Kim? Polisiye Romanlar

Dedektifler 171
Katiller, Hırsızlar vs.: Polisiye Romanlarda Suçlar ve Suçlular 199
Polisiye Edebiyatta Yeni Yaklaşımlar ve Konular 206

SEKİZİNCİ BÖLÜM 215
My Name is... Casus Romanları

Türkiye’ye Yönelik Tehditler 216
Rakip Kalede Oyunlar: Yabancı Ülkelerdeki İstihbarat Faaliyetleri 222
Küresel Sistemin Müdafileri 225

DOKUZUNCU BÖLÜM 233
Gotların Mirası: Korku Romanları

Fiziksiz Korku: Doğaüstüler 234
Gerçek Dünyada Korku 247
Korku Romanından Bilimkurguya Köprüler 260

ONUNCU BÖLÜM 269
Hedefteki Ülke Türkiye: Siyasal Kurgular

Düşmanların Ortasında 270
Devletin İyi Çocukları 278
Cemaat Kurguları 281
Küresel ve Bölgesel Krizler 286

ON BİRİNCİ BÖLÜM 289
Manevi Boyutlu Türkler: Popüler Tarihi Romanlar

Muhteşem Yüzyıllar 290
Nice Koçyiğitler: Yüceltilmiş Tipler (Akıncılar ve Leventler) 296
Bizimkiler ve Gâvurlar 299
Tarih Dersleri 301
Herkes Müslüman Olsa 303

Sonuç 309
Kaynakça 317
Dizin 335

BENZER KİTAPLAR

Edebi ile akademik alanların gelgitli bir ilişkisi olduğu söylenir. Yazarlar ve akademisyenler birbirlerinin antitezi olarak düşünülür. Peki, bu iki dünya […]

YAZAR(LAR) Charles Coustille, 80 TL

Antitezler
Mallarmé, Péguy, Paulhan, Céline, Barthes

YAZAR(LAR) Charles Coustille,

Bir edebiyatı neler oluşturur? Ulusal edebiyat nedir? Farklı ülkelerin, toplulukların edebiyatları birbiriyle nasıl etkileşime girer? Dünya edebiyatına yönelik okumalar daha […]

YAZAR(LAR) Alexander Beecroft, 90 TL

Dünya Edebiyatının Ekolojisi
İlkçağlardan Günümüze

YAZAR(LAR) Alexander Beecroft,

Bu kitap, dünya edebiyatında tam anlamıyla ayrıksı bir yere sahip olan, edebiyatı dilin dille gerçekleştirdiği bir deney(im) olarak kurgulayan Raymond […]

YAZAR(LAR) Michel Foucault, 80 TL

Ölüm ve Labirent

YAZAR(LAR) Michel Foucault,

SEPET
0