Avrupa Şark’ı Bilmez

Eleştirel Bir Söylem (1872-1932)

YAZAR(LAR) :
Zeynep Çelik

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Kültürel Çalışmalar
Tarih
SAYFA SAYISI: 256
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm
BASKI: 1. baskı ,2020-10-21 13:10
ISBN: 9786057685483
FİYAT: 120 TL

Bu önemli çalışma Şarkiyatçılığa şimdiye kadar yaklaşılmamış bir açıdan bakıyor: Edward Said ve diğer çağdaş düşünürlerin Batı’nın Doğu’ya yaklaşımını eleştiren görüşlerini ele alıyor ve Osmanlı-Türk aydınlarının onlardan çok daha önce, 19. yüzyıl sonlarından itibaren bu konudaki tespitlerini ortaya koyuyor. Avrupa Şark’ı Bilmez, Şarkiyatçılığa “Şark”ın kendisinin verdiği cevaplar konusundaki kaynak eksikliğini tamamlayan değerli bir kitap.

-Rashid Khalidi, Modern Arap Araştırmaları Edward Said Profesörü, Columbia Üniversitesi Tarih Bölümü

Avrupa Şark’ı Bilmez, Zeynep Çelik’in uzman bakışı ve bilgi birikimiyle bir araya getirilmiş, gelecek kuşaklara yol gösterecek bir giriş yazısıyla açılan çok önemli bir kitap. Çelik’in yapıtı geç dönem Osmanlıların ayakları yere basan, entelektüel, kozmopolit bir dünyasının olduğunu, hem “modernite projeleri”ne katıldıklarını hem de Avrupalı bilim insanlarının “Şark” konusundaki varsayımlarını keskin bir eleştirel gözle değerlendirdiklerini gösteriyor. Böylece 19. yüzyılın Şarkiyatçı kuramcılarına karşı çıktığı gibi, Şark’ın kuramsal kurtuluşunu Avrupa-Amerika entelektüel düşüncesinin evrenine yerleştiren bazı 21. yüzyıl düşünürlerinin görüşlerini de sarsıyor.

-Jerrilynn Dodds, Harlequin Adair Dammann İslam Araştırmaları Profesörü, Sarah Lawrence College

Avrupa Şark’ı Bilmez, öfkeli Osmanlı ve Türk aydınlarının Şarkiyat eleştirilerini bir araya getiriyor ve Zeynep Çelik kitap için seçtiği metinleri giriş yazısında ustaca tanıtıyor. Çelik’in çalışmaları, Osmanlı İmparatorluğu ve Ortadoğu’nun modernleşmesini anlamak için şart.

-Orhan Pamuk

Edward Said’in çığır açıcı yapıtının Şarkiyatçılığı emperyalizmin anahtar tekniklerinden biri olarak tanımlamasından bu yana, yerel direnişin ifadelerini ele alan fazla çalışma yapılmadı. Zeynep Çelik’in kapsayıcı giriş yazısına eşlik eden alıntılar Şarkiyatçılık eleştirilerine ek olarak imparatorluk ve milliyetçilik düşlerini seslendiriyor. Bu metinler, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu ve erken dönem Türkiye Cumhuriyeti’nde Batı’nın kültürel egemenliğine karşı entelektüel tartışmaların ne kadar zengin ve canlı olduğunu sergileyen büyüleyici bir okuma sunuyor. Avrupa Şark’ı Bilmez, Şarkiyatçılık çalışmalarına katkıda bulunacak ve bu alandaki araştırmacılar ve eğitimciler için önemli bir kaynak kitap olacak.

-Selim Kuru, Yakın Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Doçenti ve Bölüm Başkanı, Washington Üniversitesi

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Teşekkür 9
Transliterasyon, Dil ve İmlaya İlişkin Notlar 11
“Avrupa Şark’ı Bilmez”: Eleştirel Bir Söylem (1872-1932) 13

BIR DERLEME

BÜYÜK KAVGALAR 57

NAMIK KEMAL 59
“Avrupa Şark’ı Bilmez”

EBÜZZIYA 63
“Avrupa Şark’ı Bilmez”

TEVFIK FIKRET 65
“Ecnebiler ve Türkçemiz”

HALID ZIYA 71
Nesl-i Ahir

NAMIK KEMAL 73
Rönan Müdafaanamesi

AHMED HAŞIM 95
“İstanbul Hakkında Bir Ecnebi ile Muhavere”

AHMED HAŞIM 97
“Kütüphane”

“Sinemalarımız Fransız Emperyalizminin Aleti mi?” 99

HALIDE EDIB 103
Türkiye Batı’yla Yüzleşiyor

ŞEVKET SÜREYYA 105
“Europacentrisme’in Tasfiyesi”

MEDENIYETIN ÖLÇÜSÜ SANAT 111

CELAL ESAD 113
“Osmanlı Sanayi-i Nefisesi I”

CELAL ESAD 117
“Arap Sanayi-i Nefisesi”

CELAL ESAD 121
“Araplarda Sanayi-i Tezyin”

CELAL ESAD 127
“Osmanlı Mimarisi”

CELAL ESAD 134
Istılahat-ı Mimariye

ISMAYIL HAKKI 137
“Türk Sanatlarının Tedkikine Medhal”

“ŞARKLI” KADIN VE EV HAYATI 157

AHMED MİDHAT 159
Avrupa’da Bir Cevelan

FATMA ALİYE 167
Nisvan-ı İslam

HALİD ZİYA 189
Aşk-ı Memnu

HALİD ZİYA 191
Nesl-i Ahir
“Ecnebi Basında Türk Kadınları” 193
“Şark Güzelleri” 194

PIERRE LOTI VAKASI 197

TEVFİK FİKRET 199
“Aziyade”

ÖMER LÜTFİ 207
“Les désenchantées”

İZZET MELİH 213
“Loti Eseflerini Bildiriyor”

İZZET MELİH 215
“Loti’ye Cevap”

NÂZIM HİKMET 217
“Piyer Loti”

MİZAHIN İNTİKAMI 221

“Turistler” 223

ÖMER SEYFEDDİN 227
“Gizli Mabed”

ERCÜMEND EKREM 235
Meşhedi ile Devriâlem

AHMED HAŞİM 237
Gurebahane-i Laklakan

Dizin 245

BENZER KİTAPLAR

Sefarad Güzergâhları, Osmanlı tarihi ve Yahudi tarihi çalışan araştırmacıları bir araya getirerek aile yadigârlarının, belgelerinin ve hatıra nesnelerinin 19. yüzyılın […]

DERLEYEN(LER) Kerem Tınaz, Oscar Aguirre-Mandujano,

40 TL

Sefarad Güzergâhları
Arşivler, Nesneler ve ABD'de Osmanlı Yahudilerinin Tarihi

DERLEYEN(LER) Kerem Tınaz, Oscar Aguirre-Mandujano,

Edebi ile akademik alanların gelgitli bir ilişkisi olduğu söylenir. Yazarlar ve akademisyenler birbirlerinin antitezi olarak düşünülür. Peki, bu iki dünya […]

YAZAR(LAR) Charles Coustille, 80 TL

Antitezler
Mallarmé, Péguy, Paulhan, Céline, Barthes

YAZAR(LAR) Charles Coustille,

SEPET
0