Palimpsest

Edebiyat, Eleştiri, Kuram

YAZAR(LAR) :
Sarah Dillon

ÇEVİREN: Ferit Burak Aydar

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Edebiyat Eleştirisi
SAYFA SAYISI: 217
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2017-09-20 00:00:00
ISBN: 9786059389693
FİYAT: 80 TL

Etrafımızdaki dünyayı ve kendimizi nasıl anlarız, nasıl “okuruz”? Sarah Dillon’a göre bu sorunun cevabı metinleri okuyuşumuzun palimpsest yoluyla irdelenmesiyle bulunabilir.

Palimpsest, “üstündeki elyazmasından temizlenerek tekrar tekrar kullanılmış parşömen parçası” anlamına geliyor. Bu terimi ilk kez 1845’te Thomas De Quincey bir kavram olarak yaygınlaştırdı. Sarah Dillon, palimpsestin bir metafor olarak kullanımının soykütüğünü çıkarmaya soyunuyor, böylece kuramsal ve eleştirel edebiyat incelemeleri etrafındaki tartışmalara önemli bir katkıda bulunuyor.

Dillon, palimpsestin mantığını ve yapısını araştırıp modern düşünceyi anlama ve ilerletmedeki hayati rolünü gösteriyor. Tarih, öznellik, zamansallık, metafor ve cinsellik kadar farklı kavramları palimpsestin nasıl yeniden biçimlendirdiğini ortaya koyarken, okuma sorununa tekrar tekrar dönüyor. Palimpseste getirdiği kuramsal yaklaşımı Thomas De Quincey, D.H. Lawrence, Arthur Conan Doyle, Umberto Eco, Ian McEwan ve H.D.’nin eserlerinin yakın okumasıyla harmanlıyor.

Sarah Dillon, Cambridge Üniversitesi İngilizce Bölümü’nde öğretim üyesi; feminist edebiyat ve film eleştirmeni ve kuramcısı.

İÇİNDEKİLER

Şekil Listesi 9
Teşekkür 11

BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş: Palimpsest

İKİNCİ BÖLÜM 25
Palimpsestlerin Bir Tarihçesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 41
Zihnin Palimpsesti

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 65
Şiir Sanatı ve Metafor Üzerine

BEŞİNCİ BÖLÜM 89
Riskli Okuma

ALTINCI BÖLÜM 115
Metinlerarasılığı Yeniden Düşünmek

YEDİNCİ BÖLÜM 135
Palimpsestin Queer’leştirilmesi: H.D.

Notlar 163
Kaynakça 193
Dizin 213

BENZER KİTAPLAR

Edebi ile akademik alanların gelgitli bir ilişkisi olduğu söylenir. Yazarlar ve akademisyenler birbirlerinin antitezi olarak düşünülür. Peki, bu iki dünya […]

YAZAR(LAR) Charles Coustille, 80 TL

Antitezler
Mallarmé, Péguy, Paulhan, Céline, Barthes

YAZAR(LAR) Charles Coustille,

Bir edebiyatı neler oluşturur? Ulusal edebiyat nedir? Farklı ülkelerin, toplulukların edebiyatları birbiriyle nasıl etkileşime girer? Dünya edebiyatına yönelik okumalar daha […]

YAZAR(LAR) Alexander Beecroft, 90 TL

Dünya Edebiyatının Ekolojisi
İlkçağlardan Günümüze

YAZAR(LAR) Alexander Beecroft,

Bu kitap, dünya edebiyatında tam anlamıyla ayrıksı bir yere sahip olan, edebiyatı dilin dille gerçekleştirdiği bir deney(im) olarak kurgulayan Raymond […]

YAZAR(LAR) Michel Foucault, 80 TL

Ölüm ve Labirent

YAZAR(LAR) Michel Foucault,

SEPET
0